Yüksek Isıya Dayanıklı Tekstiller, Yangın Perdeleri

1200℃ & 450℃ derece Laboratuvar testleri ile sertifikalandırılmış Alev ve ısı dayanımlı tekstiller ve alev iplikleri ile dikilmiş özel üretimler.

Yüksek güvenlikli malzemelerdir. İnsan, iş, yapı ve ürün güvenliği için çok önemlidir.

Yüksek ısı dayanımı gerektiren, alev muhafazasına ihtiyaç duyulan, kıvılcımlı çalışma ve üretim alanları vb. yerlerde kullanım amaçlıdır.

Yanmaz özelliğe sahip özel dokuma ve laminasyona sahip tekstillerdir, ısı dayanımlı iplikler kullanılarak işlev türüne göre şekillendirilir.

Alevden ve ısıdan etkilenmeyen modern otomasyon ve motor donanımları ile istenen özelliklerde üretilebilmektedir.

Yüksek Isıya Dayanıklı Tekstiller, Yangın Perdeleri